Het is belangrijk dat de plannen een breed draagvlak hebben. Daarom kunnen bewoners uit de buurt op verschillende plannen stemmen. Het invoeren van Buurtbudgetten heeft als doel om plannen geïnitieerd vanuit de bewoners mogelijk te maken. Daarnaast is het proces rondom buurtbudgetten voor zowel de gemeente als de participerende bewoners nieuw. Al doende gaat men leren hoe dit het beste werkt.  

In dit project wordt er gefocust op hoe de indieners (bewoners) van de initiatieven en de gemeente de praktische aspecten in de uitvoering hebben ervaren. Maar ook wat er goed ging en wat eventuele knelpunten waren. Door deze twee kanten te belichten, kunnen de studenten aanbevelingen geven voor de vormgeving van buurtbudgetten in de toekomst.

De studenten onderzoeken dit vraagstuk binnen hun bachelor thesis om tot relevante aanbevelingen te komen. De groepen studenten nemen  interviews af met projectindieners die tot de finaleronde zijn gekomen. Tijdens de interviews bespreken zij hun ervaringen omtrent het proces rondom buurtbudgetten.