De duurzame donut

De gemeente Amersfoort wil de lokale economie duurzamer en meer circulair inrichten. Een manier om dit te realiseren is via de ‘donuteconomie’ van Kate Raworth. Dit model stelt planetaire grenzen en duurzaamheid centraal. Aan studenten de taak om een concrete invulling te geven aan dit model voor gemeente Amersfoort.


Van ambitie naar actie

Studenten zullen het vraagstuk van verschillende kanten benaderen: ze verkennen theoretische kaders, voeren gesprekken met stakeholders en identificeren mogelijkheden en obstakels. Daarnaast ondersteunen ze de gemeente op praktisch niveau in het samenbrengen van een netwerk van circulaire makers.

 

Concrete aanbevelingen

Omdat studenten vanuit hun fase in de opleiding zowel praktische als theoretische resultaten kunnen leveren, schrijven ze voor dit project uiteindelijk ook een adviesrapport. Hierin verwerken zij een verdiepende analyse van de Donuteconomie, verwachtingen over de impact op lokaal niveau, beleidsaanbevelingen en voorstellen voor vervolgstappen.

 

Meer weten over het project Economie in Evenwicht?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Britt ten Bergen

britt@academievandestad.nl

06 1554 4334