De stad groeit en steeds meer mensen wonen, leven en werken in Utrecht. De stad verandert hierdoor ook, bewoners stromen door en er wonen gemixte groepen in dezelfde buurt. Er is een mix tussen koop en huur, met nieuwbouw en oude woningen. Maar er speelt meer: ouderen blijven langer thuis wonen, eenzaamheid in de stad neemt toe en oude en nieuwe bewoners weten elkaar niet direct te vinden op straatniveau. Maar hoe zorg je dat je je nog steeds thuis voelt in de wijk? 

Woningcorporatie Mitros ziet ook dat huurders in het corporatiebezit de afgelopen jaren kwetsbaarder zijn geworden. Hieraan liggen twee belangrijke oorzaken ten grondslag. In de eerste plaats hebben de ingevoerde inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen geleid tot een eenzijdige instroom van economische en sociaal zwakkeren. In de tweede plaats heeft het gewijzigde Rijksbeleid er de afgelopen jaren toe geleid dat patiënten/cliënten uit instellingen zijn uitgestroomd naar reguliere huisvesting. Zorg wordt dus minder intramuraal, maar vaker extramuraal en ambulant geleverd. En dat zie je terug in de buurten.

Mitros vindt het belangrijk dat haar huurders tevreden zijn over hun woning en in prettige en leefbare buurten wonen. Hoe zorg je dat iedereen zich thuis voelt of blijft voelen in de buurt? Studenten Creatieve Industrie doen onderzoek naar dit vraagstuk, spreken bewoners en komen met concepten om de leefbaarheid te bevorderen.