Met buurtbewoners uit de Pijp en Rivierenbuurt voert het stadsdeel momenteel buurtgesprekken om de gebiedsplannen voor de komende jaren te bespreken. Bij deze gesprekken missen bepaalde bewonersgroepen, zoals studenten. Graag zou het stadsdeel meer in contact komen met studenten die in de Pijp en Rivierenbuurt wonen. Op dit moment is het contact en de communicatie met studenten onvoldoende en is de opkomst bij buurtgesprekken en activiteiten vooralsnog geen afspiegeling van de buurt. Het stadsdeel zou niet alleen willen weten wat studenten van hun buurt vinden, maar ook hun betrokkenheid bij de buurt willen stimuleren. 

Studenten Toegepaste Psychologie van de HvA gaan daarom de mate van participatie van studenten in de Pijp en Rivierenbuurt in kaart brengen. Vervolgens doen de studenten aanbevelingen voor hoe de participatie van de bewonersgroep gestimuleerd kan worden.