Vanuit complex Haardstee krijgt Eigen Haard verschillende signalen dat er uitdagingen liggen op het gebied van leefbaarheid. Om erachter te komen waar de behoeften van bewoners daadwerkelijk liggen en op welke manieren bewoners zelf actief kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in het complex gaan studenten en net afgestudeerden het gesprek aan met zoveel mogelijk bewoners.

Het projectteam ontwikkelt een onderzoeksplan en vraagt welke problemen bewoners van Haardstee ervaren en hoe deze problemen adequaat kunnen worden aangepakt. Op basis van de gesprekken worden aanbevelingen gedaan over het complex. Het onderzoek bij complex Haardstee dient daarnaast als case studie voor het ontwikkelen van een format voor het uitvoeren van bewonersinventarisaties.