In stadsdeel West is in maart 2011 de notitie Buurtgericht werken en bewonersinitiatieven vastgesteld. Het stadsdeel kent 21 buurten. Om samen met de bewoners te werken aan de opgaven in deze buurten stimuleert het stadsdeel het eigen initiatief van bewoners. Het stadsdeel wil leren van de eerdere ervaringen en het proces met betrekking tot bewonersinitiatieven verbeteren. 

In dit project onderzoeken studenten van de minor Diversiteit en de Stad  wat de ervaringen zijn van de indieners van bewonersinitiatieven met het proces en de afhandeling van de ingediende voorstellen. Buiten dit onderzoek is het ook de bedoeling om in samenspraak met de bewoners te komen tot ideeën en voorstellen hoe het stadsdeel het proces en de afhandeling kan verbeteren, maar ook hoe het stadsdeel meer bewoners kan bereiken.