Door het opzetten van een onderzoek door studenten naar sociaal isolement, wordt de mogelijkheid gecreëerd om de vrouwen te bereiken en hen te informeren over de mogelijkheden die Welzijnsorganisatie Dynamo biedt voor ontmoeting en contact. Doel is ook te onderzoeken of deze methode werkt.

Vierdejaars studenten Maatschappelijk Werk gaan een onderzoek opzetten naar sociaal isolement onder allochtone vrouwen in de Dapperbuurt gericht op het ontdekken van de behoeften die deze vrouwen hebben en het werven van vrouwen om deel te nemen aan het programma dat Dynamo zal aanbieden. In de periode dat studenten de vrouwen werven en behoeften inventariseren, zal Dynamo haar programma starten, waardoor de vrouwen direct kunnen deelnemen aan bijeenkomsten waar voorlichting zal worden gegeven op basis van behoefte en aan laagdrempelige activiteiten. Studenten kunnen daardoor direct de kwaliteit en succesfactoren van deze aanpak evalueren als onderdeel van het onderzoek.
Vragen die door studenten kunnen worden meegenomen in hun onderzoek zijn: Waar bestaat isolement uit? Waar bestaat participatie uit? Wat zijn de behoeften van vrouwen? Waarom participeren vrouwen wel/niet? Welk aanbod zou er geboden moeten worden? Wat zijn geslaagde tools om in gesprek te komen met deze moeilijke doelgroep? En uiteindelijk: Is deze aanpak succesvol geweest?