In de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord gaat een tijdelijk vernieuwingsproces beginnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat zij binnen een bepaalde termijn uit hun huis worden geplaatst, er minder aandacht wordt besteed aan de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal.

Om deze redenen zijn de Academie van de Stad in samenwerking met woningcoporatie Ymere in deze buurt een Springlevend Wonen gestart. Vier studenten wonen in de Van der Pekbuurt en fungeren als de oren en ogen van de wijk. Zij leggen een verbinding tussen organisaties en bewoners in de buurt en door middel van initiatieven die ze samen met de buurt opzetten zorgen ze ervoor dat zowel de sociale als fysieke leefbaarheid van de wijk gewaarborgd blijft. In ruil voor hun maatschappelijke dienstverlening heeft woningcorporatie Ymere huurwoningen in de Van der Pekbuurt ter beschikking gesteld.

De vier studenten die er gaan wonen gaan starten met het maken van een analyse van de Van der Pekbuurt. Wat zijn de wensen en behoeftes in de buurt? Welke ideeën en initiatieven kunnen hieruit worden gedestilleerd om daarna eventueel uit te voeren?