Wat voor gebruikers nemen deel aan de track, waarom en hoe ervaren zij en de omwonenden dit? Studenten van de opleiding Ruimtelijke Mobiliteit & Ontwikkeling van het Windesheim zullen een thermometer-onderzoek doen. Hierbij vragen zij naar de ervaringen van bewoners en gebruikers rondom de recreatieve track Lumièrepark. Het onderzoek van de studenten zal een aanvulling zijn op eerder onderzoek. Dit is eerder afgenomen door de gemeente Almere en geeft inzage in het gebruik door fietsers/voetgangers/bromfietsers. Door middel van het studentenonderzoek kan de gemeente Almere een feitelijk beeld krijgen van de gemeten data. Daarbij krijgt de gemeente inzicht in de beleving van de track door de verschillende geluiden die de studenten laten horen.