Woningcorporatie Ymere is de grootste woningcorporatie van sociale huurwoningen in Nederland. Als maatschappelijke organisatie vindt Ymere het belangrijk dat zij de stem van alle huurders voldoende meeneemt in het beleid van de organisatie. Er zijn verschillende kanalen waarop dit kan gebeuren. Het blijkt alleen dat veel traditionele kanalen, zoals huurderscommissies en -verenigingen, voornamelijk de oudere huurders vertegenwoordigd. Daarom is Platform Y gestart. Hier kunnen jonge huurders van 18 tot 35 jaar hun stem laten horen. Maar het betrekken van de jonge huurders gaat nog niet vanzelf. Vandaar dat Ymere wil laten onderzoeken welke mogelijkheden er ontwikkeld kunnen worden.

In zes weken tijd gaan de studenten een verhaal of story ontwikkelen voor Platform Y. Dit verhaal vertalen zij in een mediamix. Hierin geven studenten aan via welk media- en communicatiemiddel het ‘verhaal’ het beste verteld kan worden. Hierbij letten zij op wat de kern van het verhaal is en hoe ze de huurders beter bij het platform kunnen betrekken.