Sinds een aantal jaar werkt gemeente Amsterdam met subsidieregelingen voor buurtinitiatieven. Bewoners en ondernemers kunnen wanneer zij grote of kleine ideeën hebben voor de buurt of de straat zelf een eenmalige aanvraag doen bij de gemeente voor een subsidie. Om de kans van slagen van een buurtinitiatief te vergroten worden bij een aanvraag zowel de gebiedsmakelaar als andere buurtbewoners vroeg bij het proces betrokken.

Inmiddels zijn er de afgelopen vier jaar vele buurtinitiatieven van de grond gekomen in de Pijp en de Rivierenbuurt. Het Stadsdeel is erg benieuwd welke sociale impact deze initiatieven hebben op de buurt. Het doel van dit project is om in kaart te brengen welke waardestromen er te onderscheiden zijn om zo inzichtelijk te maken welke (zachte) effecten deze buurtinitiatieven op de buurt hebben, hoe het proces door de buurtbewoners ervaren wordt en welke rol het stadsdeel hierin speelt. Studenten van de master Applied Ethics gaan dit onderzoeken.