Door de fusie van vier stadsdelen in Amsterdam-West heeft het nieuwe stadsdeel te maken met vier verschillende soorten vrijwilligersbeleid dat in het verleden is gevoerd. Een harmonisatie daarvan is momenteel in volle gang waar vrijwilligerorganisaties bij betrokken worden.
Vrijwilligersorganisaties hebben het stadsdeel de aanbeveling meegegeven dat zij behoefte hebben aan een interactief digitaal loket voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk, om de verbinding tussen organisaties te vergroten en het werven en matchen van vrijwilligers te versimpelen. Dit loket zou verantwoordelijk moeten zijn voor het bieden van een overzicht van vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersorganisaties, hun contactgegevens en een kalender van bijeenkomsten, liefst opgedeeld per sector of werkgebied. Vrijwilligersorganisaties en (potentiële) actieve bewoners vinden elkaar hier makkelijk, wisselen diensten met elkaar uit en maken hierop zelf hun activiteiten zichtbaar.
Daarnaast is al meer dan de helft van de Nederlanders actief in sociale netwerken als Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter. Hier zitten zeker ook mensen bij die zich voor een ander, hun omgeving en/of  het goede doel willen inzetten. Hoe kun je deze nieuwe doelgroep bereiken op het internet? Wat is dan het stappenplan voor het (online) vinden, verbinden en mobiliseren van vrijwilligers?
Communicatiestudenten onderzoeken dit door middel van interviews met experts en een literatuuronderzoek.