Groeiende druk op het landelijk gebied

De provincie Utrecht werkt aan het behouden en versterken van natuur en landschap, stimuleert duurzame landbouwen en zet zich in voor een vitaal en leefbaar landelijk gebied. Tegelijkertijd zien we dat de druk op het landelijk gebied rondom Utrecht steeds groter wordt. Er spelen verschillende belangen en processen, bijvoorbeeld de versnelde transitie in de landbouw, versnelde woningbouw, toenemende behoefte aan recreatie, energietransitie, aanpak van de stikstofproblematiek, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er komen dus ontzettend veel uitvoeringsprogramma’s vanuit beleid samen in het landelijk gebied.

 

Concurrerende opgaven

Helaas is er letterlijk niet voldoende ruimte om alles uit te voeren, naar wens van alle betrokkenen. Deze opgaven beconcurreren elkaar vaak voor de beperkte beschikbare fysieke ruimte. Dit vraagt minimaal om afstemming, maar vaak ook om keuzes (prioritering) voordat gestart kan worden met de uitvoering. En dat betekent dat er dus keuzes gemaakt moeten worden, waarbij verschillende belangen worden afgewogen en iedereen zo goed mogelijk gehoord dient te worden. De provincie Utrecht heeft daarom behoefte aan inzicht, en heeft Academie van de Stad gevraagd om een studentenproject op te zetten waarbij de focus ligt op het besturen van dit type publieke vraagstukken in een maatschappelijke en bestuurlijke omgeving.

 

Ruimdenkers Landelijk Gebied

Twee masterstudenten Bestuurs & Organisatiewetenschappen onderzoeken in het project ‘Ruimdenkers Landelijk Gebied’ wat de provincie kan doen om in het landelijk gebied zo goed mogelijk samen tot een ‘goed’ besluit te komen, samen met alle betrokken partijen. Kernwoorden daarbij zijn: meedenken in wat kan, kansgericht, flexibel, samen, vroegtijdig, gestructureerd, integraal, bewust, pro-actief. Wat kan de provincie doen om in het landelijk gebied samen met alle betrokken partijen tot een ‘goed’ besluit te komen?

 

 

Ruimdenkers Landelijk gebied