Bij Springlevend Osdorp zetten de studenten zich in voor de leefbaarheid van de buurt. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. In ruil voor hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting in Osdorp. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij de spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

Zo hebben zij er op dit moment verschillende projecten lopen, zoals het Formulierencafé.