Bij Springlevend Osdorp zetten de studenten zich in voor de leefbaarheid van de buurt. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. Academie van de Stad begeleidt de studenten bij hun inzet, de woning (met huurkorting) wordt via de woningcorporatie geregeld in Osdorp. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij de spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

Zo hebben zij er op dit moment verschillende projecten lopen, zoals het Formulierencafé.