De laatste jaren zijn op verschillende locaties in (en rondom) Amsterdam grote studentencomplexen ontwikkeld. Tevens staan er nog verschillende complexen in de startfase van ontwikkeling. Deze complexen liggen vaak aan de randen van de stad en in sommige gevallen in een minder levendige omgeving. Dit leidt ertoe dat de (sociale) veiligheid door sommige studenten niet als hoog wordt beoordeeld op de complexen. Objectief gezien is het wel veilig: er zijn niet zoveel inbraken en overvallen. Het subjectieve gevoel van veiligheid is echter niet altijd aanwezig. Het stimuleren van een ‘communitygevoel’ binnen de complexen kan mogelijk helpen aan het verbeteren van de (sociale) veiligheid.

Programma Jongeren- en Studentenhuisvesting zou graag een onderzoek laten uitvoeren naar de succesfactoren van Community Building bij studentencomplexen, community building. Studenten van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen gaan dit onderzoek doen, waarbij ze zullen kijken naar fysieke, sociale en digitale aspecten die van invloed kunnen zijn op communityvorming.

Op dit moment hebben wij meerdere Community Building projecten. Wil je hier meer over lezen of weten? Dat kan hier.