De ervaringen van bewoners worden helaas vaak achterwege gelaten bij het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Het zou daarom interessant zijn de kwetsbare bewoners uit Holendrecht die op een of andere manier meedoen met activiteiten bij de buurtwerkkamer verder te bevragen op hun specifieke ervaringen. Vragen zoals:

•    Welk effect heeft de buurtwerkkamer volgens bewoners zelf op hun leven? Op welke manier draagt deze bij aan hun participatie? 
•    Is het mogelijk om daar conclusies uit te trekken? 
•    Wat zijn succesvolle interventies voor groepen bewoners met specifieke persoonlijke omstandigheden –leeftijd, sekse, gezinssamenstelling, etc.- in bepaalde wijken?