In dit project werken studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam nauw samen met een actieve groep bewoners. De wens van de opdrachtgever is om in samenwerking met deze kerngroep in kaart te brengen wat de behoefte is van buurtbewoners ter ‘invulling’ van het plein. Op welke manier zouden de bewoners het plein graag in gebruik zien? Zodat uiteindelijk iedereen weer kan zeggen: dat is mijn plein. 

De studenten gaan in gesprek met de bewoners in de buurt om uit te zoeken wat hun behoeftes zijn, wat betreft het activiteitenaanbod op het plein. Hierbij wordt geïnventariseerd welke activiteiten gewenst zijn, wie dit wil organiseren en welke ondersteuning nodig is. Daarnaast denken ze ook mee over activiteiten die je kunt doen om het plein een nieuwe impuls te  geven. Vervolgens is het de taak aan de studenten om op basis van die verzamelde data een concept op te stellen. De laatste en tevens cruciale stap is om te inventariseren wat er voor de uitvoering daarvan nodig is van het Stadsdeel.

De studenten zullen dus een activerend buurtonderzoek uitvoeren. Het doel is om Stadsdeel Zuid te adviseren over wat zij met het plein kunnen doen om overlast te voorkomen. Maar ook om de buurt te activeren en mobiliseren om het plein weer terug te veroveren van de overlastgevers.