Utrecht groeit snel en staat voor een grote opgave om samen met alle inwoners te blijven zorgen voor een prettige, leefbare omgeving. Stadsbedrijven is een organisatieonderdeel van de gemeente Utrecht dat onder andere verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de stad. Een schone stad is steeds meer een ‘basiskwaliteit’ die inwoners verwachten van hun directe leefomgeving. Om dit te realiseren heeft Stadsbedrijven een groot programma genaamd ‘Samen Schoon’ in het leven geroepen. Een pilot van dit programma loopt op dit moment in Kanaleneiland en betrekt wijkbewoners bij het preventief schoon houden van de wijk. Het doel is om een visie en strategie te ontwikkelen en beleid te maken dat past bij de ervaring in de praktijk.

Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen en er worden afvalcoaches ingezet die door de wijk lopen om vragen van wijkbewoners met betrekking tot afval te beantwoorden. Stadsbedrijven streeft ernaar succesvolle projecten van ‘Samen Schoon’ en de daarbij horende visie en strategie uit te rollen in andere wijken. Veel van deze projecten hebben de focus op het stimuleren van actief burgerschap voor het samen schoon houden van de wijk. Maar wat gaat er vooraf aan het afval op straat? Wat is de route die het afval heeft afgelegd?  

Studenten Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht brengen ‘het verhaal achter afval’ en de beïnvloedingsmomenten in kaart en komen tot praktische adviezen. Stadsbedrijven wil meer inzicht in de achterliggende oorzaken van het afval, in plaats van direct te handelen naar signalen uit de wijk.