Buurtbudget in Zuid

Met de buurtbudgetten stelt gemeente Amsterdam elk jaar een budget beschikbaar voor bewoners, verenigingen en organisaties uit de buurt. Zij kunnen hiervoor voorstellen indienen. Deze voorstellen kunnen variëren van groene initiatieven, zoals het aanleggen van buurtmoestuinen of het vergroenen van speelplekken, tot sociale projecten, zoals buurtfeesten, workshops of culturele evenementen.

 

Begeleiding van Academie van de Stad

Bij het proces van buurtbudgetten is het erg belangrijk dat bewoners, ondernemers en organisaties genoeg informatie hebben, weten hoe het proces werkt en dat zij ervan op de hoogte zijn dat zij hier gebruik van kunnen maken. Academie van de Stad is gevraagd om een project op te zetten dat ondersteuning biedt bij dit buurtbudget proces. Vanaf februari 2024 zullen drie young professionals van Academie van de Stad hiervoor worden ingezet om de Amsterdam Zuid te ondersteunen bij de verschillende fases van dit beleid. 

 

Young Professionals

De young professionals zullen zich op verschillende manieren inzetten. Tijdens de voorbereiding zullen zij vooral in gesprek gaan met bewoners en sleutelfiguren uit de buurt. De young professionals zullen het beleid omtrent buurtbudgetten onder de aandacht brengen door bijvoorbeeld flyers uit te delen op straat en posters op te hangen. Ook zullen zij de buurt verkennen en onderzoeken welke plekken zich het beste lenen voor de bijeenkomsten en helpen bij het vormgeven van de flyers, posters en de website.

 

In contact met bewoners

Tijdens de eindfase van het buurtbudget proces zullen de young professionals veel in contact staan met bewoners om ze te helpen bij het indienen van plannen. Zij zullen meedenken om de plannen te verbeteren en aan te passen aan de richtlijnen. Daarnaast ondersteunen zij bij bijeenkomsten en inloopsessies en sluiten daarbij aan. Ten slotte zullen de young professionals alle informatie en ervaringen van betrokkenen overdragen aan het stadsdeel.

Het voornaamste doel van het project Buurtbudget in Zuid is het bevorderen van burgerparticipatie en gemeenschap betrokkenheid.

 

Meer weten over het project Buurtbudget in Zuid?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Pjotr van Kleef

pjotr@academievandestad.nl
06 4268 6269