Meer en meer wordt van mensen gevraagd en verlangd dat zij zelfstandig een eigen woning kunnen huren. En meer en meer ontdekken we dat niet iedereen dat kan. Wat is minimaal vereist en hoe kunnen we vaststellen of iemand ook daadwerkelijk zelfstandig kan huren?  Daarin is de woonladder behulpzaam, die gaat van “op de straat wonen”, “op een sofa wonen” tot aan het "geheel zelfstandig wonen".

Wanneer kan die laatste stap worden gemaakt? Dat hangt niet af van de mate waarin mensen zorg nodig hebben. Zo zien we zwaar gehandicapte mensen die heel goed zelfstandig kunnen wonen terwijl we tegelijkertijd volwassenen zien met soms een hoog IQ die dat weer helemaal niet kunnen.

Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan met gerichte vragen op onderzoek uit, zoals:
1. Wat zijn niveaus van zelfredzaamheid vanuit het perspectief van wonen?
2. Hoe is voor een verhuurmakelaar bij een woningcorporatie redelijk objectief na te gaan of een potentiële huurder echt zelfstandig kan wonen?
3. Welke instrumenten en/of voorbeelden zijn daarin behulpzaam?