De Oetgensstraat is een straat in Amsterdam-Oost tussen de Wibautstraat en de Amstel, pal achter het Jan Bommerhuis waar domeinen van de Hogeschool van Amsterdam huizen. De straat bestaat voornamelijk uit huurwoningen in de sociale sector. Er is net een herprofilering afgerond waarbij de straat, de parkeervakken, het groen, de voetbalkooi, kortom de openbare ruimte, flink is opgeknapt. In het proces waarin de plannen werden afgestemd verliepen bewonersoverleggen niet soepel, waardoor de bewoners halverwege niet meer betrokken waren bij de besluitvorming.

In dit project is het primaire doel te onderzoeken of er bij bewoners behoefte bestaat om samen weer iets te ondernemen. Als dit het geval is, dan zou het ook goed zijn als bewoners bij het opzetten van een activiteit betrokken zouden zijn. Daarnaast zou het mooi zijn als uit deze bewoners nieuwe bewoners opstaan die willen deelnemen aan bewonersoverleggen. 

Studenten Culturele Maatschappelijke Vorming zetten zich komend semester in om deze doelen te bereiken!