In de zogenaamde kleine kernen mengt de nieuwe instroom bewoners niet echt met de oude bewonersgroepen. Er zijn ook vrijwel geen activiteiten waarbij die groepen elkaar kunnen tegenkomen. Men zou graag iets willen opzetten waarbij beide bewonersgroepen elkaar kunnen ontmoeten. In vijfhuizen heeft men bijvoorbeeld jaarlijks een feestweek waarbij veel inwoners al een half jaar vantevoren gezamenlijk de voorbereidingen starten.

Studenten zijn concepten aan het ontdekken om ontmoeting te bevorderen waaruit nu al onder meer het project ‘Bruggenbouwen’ is ontstaan – waar een nieuwe en oude wijk letterlijk worden verbonden – en het project ‘Mysteriespel’ waaraan het hele dorp mee kan doen.