De Amersfoortse wijk ‘De Koppel’ kent een relatief slecht imago, vooral de buurt de Meridiaan. Sinds de rellen tijdens oud en nieuw van een aantal jaar geleden is het beeld dat men heeft over de wijk verslechterd. Het idee leeft dat er veel rotzooi, onrust en overlast is in de buurt. Dit beeld komt voornamelijk door berichten in de media. Opvallend is echter dat in gesprek met bewoners en professionals juist de positieve kant van de buurt naar voren komt en dat zij de wijk helemaal niet zo slecht ervaren. Zij zijn trost op de wijk. Er is maar relatief weinig negativiteit en er gebeurt juist heel veel positiefs. Het zou goed zijn als deze positiviteit meer naar voren komt zodat bewoners weer trots zijn op De Koppel. 

Het is de ambitie om het imago van de wijk De Koppel te verbeteren. Zo krijgen bewoners erkenning voor de mooie wijk waar ze wonen, kunnen ze trots zijn op hun wijk en trekt het mogelijk ook weer nieuwe bewoners aan die graag in De Koppel willen wonen. Aan de hand van verhalen van buurtbewoners, professionals, buurtvaders, jongeren en vrijwilligers wordt laten zien hoe mooi de wijk is. In deze verhalen is het belangrijk om de beleving van ervaringsdeskundigen naar voren te laten komen. 

Doel van dit project is om te komen tot verhalen over de ervaringen van bewoners en andere betrokkenen bij de wijk De Koppel. De studenten bedenken zelf op welke manier ze dit vervolgens zichtbaar maken. Voorbeelden hiervan zijn korte videoclips, een verhalenbundel of podcastserie. 

De studenten leveren na de eerste periode verschillende persona’s op van de doelgroep. Vervolgens gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van concepten en de verhalen. De prototypes en verhalen leveren de studenten aan het einde van de tweede periode op. Dit presenteren ze tijdens een eindbijeenkomst voor de gemeente, Alliantie en mogelijk andere betrokkenen