Bij dit project wordt ondersteuning geboden aan bewoners van Amsterdam-Oost die leven met een psychische beperking, om ze te helpen met de toegankelijkheid en acceptatie daarvan. De vorm van het project gaat bepaald worden door de studenten en de docent van Ergotherapie.