In dit concept van portiekaanpak spelen de studenten in Springlevend Dapper een sleutelrol. Naast studentcoördinator zijn zij ook buurtbewoner en soms zelfs bewoner van het portiek. De gesprekken die de studenten met medebewoners voeren zijn daarom ook voor hun eigen leefomgeving van belang. Zij zullen hierdoor namelijk niet als buitenstaander worden gezien door de bewoners, maar als een onderdeel van die leefomgeving. De gesprekken met de bewoners van de portieken zijn daarom laagdrempelig en doelgericht. 

Het doel van dit project is het benaderen en samenbrengen van bewoners om zo op lange termijn leefregels met elkaar af te spreken en een duurzaam en blijvend buurtplatform op te zetten. Zo wordt namelijk een fundament gelegd voor een schone, hele en veilige woonbeleving die kan voortbestaan als de studenten uit Springlevend Dapper niet meer de rol van studentcoördinator bezitten.

Dit semester zullen de studentcoördinatoren met tenminste acht bewoners van de portieken in gesprek gaan, waarbij het samenbrengen en stimuleren van participatie onder de bewoners centraal staat.