Hogewey is een focusgebied in Weesp waar zowel hoogbouw- als laagbouwcomplexen te vinden zijn. Vanuit het gebied krijgt woningcorporatie Ymere steeds vaker signalen dat er op het gebied van leefbaarheid uitdagingen liggen. Om een beter beeld te krijgen van de behoeftes van de bewoners en mogelijkheden om de leefbaarheid en het imago te bevorderen wil Ymere onderzoeken waar de behoeftes en mogelijkheden hiervoor liggen.
 
De leidende vraag in dit project is: Wat speelt er onder de bewoners van complex de Waterhoen op het gebied van wonen en hoe kunnen eventuele problemen op het gebied van leefbaarheid adequaat worden aangepakt? Een medewerker vanuit de Young Professional-formule van Academie van de Stad richt zich allereerst op het in kaart brengen van deze zaken om een beeld te vormen van de behoeftes onder bewoners. Daarnaast is een onderdeel van dit onderzoek het verkennen van de bestaande netwerken. Welke zijn dit en hoe kan hier gebruik gemaakt van worden? Op basis van de verkregen inzichten wordt een plan opgesteld met aanbevelingen en mogelijke interventies. Dit is de tweede fase van het onderzoek waarin de analyse en eventuele uitbreiding naar andere complexen centraler staat.