Het project Portiekaanpak Dapper houdt in dat de studenten die volgens de Springlevend Wonen-formule in de Dapperbuurt wonen in gesprek gaan met de buurtbewoners. De studenten in Springlevend Dapper zijn namelijk naast studentcoördinator ook buurtbewoner en soms zelfs bewoner van het portiek. Zij zullen hierdoor namelijk niet als buitenstaander worden gezien door de bewoners, maar als een onderdeel van die leefomgeving. De gesprekken met de bewoners van de portieken zijn daarom laagdrempelig en doelgericht.

Het doel van dit project is het benaderen en samenbrengen van bewoners om zo op lange termijn leefregels met elkaar af te spreken en een duurzaam en blijvend buurtplatform op te zetten. Zo wordt namelijk een fundament gelegd voor een schone, hele en veilige woonbeleving die kan voortbestaan als de studenten uit Springlevend Dapper niet meer de rol van studentcoördinator bezitten.