Een woonservicewijk is een wijk waar het ook voor bewoners met een beperking mogelijk is om zelfstandig te wonen. Voorzieningen op de terreinen van wonen, zorg, welzijn, openbare ruimte en (commerciële) dienstverlening zijn daarop ingericht. Specifieke doelgroepen zijn kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen met psychosociale problemen. Voor het opzetten van de woonservicewijk Spaarndammerbuurt moet onderzoek worden gedaan naar waar behoefte aan is voor de zorg en dagbesteding. Aangezien de buurtpopulatie zeshonderd huishoudens telt met minstens één bewoner ouder dan 65 jaar en voor een belangrijk deel allochtone bewoners kent, zal het onderzoek zich specifiek richten op de doelgroep: allochtone ouderen (65+). 

Het onderzoeksbureau O&S zal een (telefonisch) kwantitatief onderzoek uitvoeren in de buurt en de samenwerking met de Academie van de Stad zorgt voor een kwalitatieve aanvulling daarop. Het onderzoeksrapport van O&S wordt in februari 2011 verwacht. 

Studenten Ergotherapie gaan dit onderzoek komend semester uitvoeren.