De Punt in Osdorp is een stedelijk vernieuwingsgebied, maar is ook in verandering op het gebied van de bewoners. Er komen steeds meer allochtone gezinnen wonen in de van oorsprong grotendeels autochtone buurt. Deze ontwikkeling geeft de buurt een nieuw, multicultureel gezicht maar de verschillende bewoners verliezen hierdoor ook de binding met elkaar en de buurt. Daarom wil het stadsdeel graag aandacht vestigen op de karakteristieken van de buurt door middel van een buurtmuseum. Dit tijdelijke museum zal gehuisvest worden in een oude woning van Ymere. Het doel van het museum is om herinneringen en specifieke kenmerken van de buurt aan alle bewoners te tonen en ze op deze manier meer te verbinden aan hun buurt en aan elkaar.
Studenten Creative Industry worden gevraagd om het concept rondom het buurtmuseum verder uit te werken. De overkoepelende gedachte ligt er en de ruimte is beschikbaar, maar de studenten zijn vrij om hier een geschikte invulling aan te geven. De hoofdvraag in dit project is dan ook: hoe zou het buurtmuseum eruit moeten zien en hoe kan het verwezenlijkt worden?