Bewoners met veel verschillen in achtergrond, opleiding, behoeften etc. wonen op IJburg dicht bij en met elkaar. Er zijn ook verschillende plekken waar veel groepen ofwel langs elkaar heen leven of juist botsen met elkaar. Daarnaast worden niet alle plekken in de openbare ruimte efficiënt of naar tevredenheid van bewoners gebruikt. Schoolpleinen spelen hierbij ook een centrale rol in de wijk. Rond vrijwel elke (basis)school op IJburg spelen echter leefbaarheidsvraagstukken. In het kader hiervan zijn op een aantal plekken buurtbewoners, scholen en overheid met elkaar in gesprek om problemen aan te kaarten en situaties te veranderen en verbeteren.

Studenten Toegepaste Psychologie gaan hierin onderzoeken hoe de schoolpleinen echt van de buurt kunnen worden. Hiervoor gaan ze de behoefte vanuit de buurt inventariseren en kijken ze welke fysieke en sociale aanpassingen nodig zijn. De schoolpleinen moeten buurtpleinen worden, waarbij bewoners en gebruikers meer worden betrokken bij het gebruik van de openbare ruimte.