De studenten die in de wijk De Wierden wonen volgens onze Springlevend Wonen-formule hebben de afgelopen tijd de behoefte van bewoners in de wijk onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de bewoners de buurt graag schoner en netter zien. Dit geldt voor het zwerfafval maar ook voor de voor- en achtertuinen in de buurt. Om dit te bereiken gaan de studenten samen met een team van vrijwilligers aan de slag. Samen met een groep enthousiaste kinderen gaan ze wekelijks de wijk in om spelenderwijs in zoveel mogelijk straten het zwerfafval op te ruimen.

Daarnaast worden er per maand een aantal tuinen aangepakt van buren die zelf niet in staat zijn hun tuin te onderhouden. Hiervoor werken de studenten samen met volwassen vrijwilligers en de directe buren, die er ook profijt van hebben wanneer hun buurtuin er weer netjes uitziet. De eigenaars van de tuinen helpen uiteraard zoveel mogelijk mee en zorgen voor een kopje koffie en een gastvrije ontvangst. In samenwerking met het wijkbeheer van de woningcorporaties Ymere en De Alliantie worden er met de eigenaars afspraken gemaakt over het onderhoud van de tuinen.