De Buurtvoorlichters bestaan uit een groep enthousiaste dames dier zeer actief zijn in de buurt. Zij zijn  goed geïnformeerd over wat er allemaal speelt in de wijk. Elke vrijdag komen zij bij elkaar om hier kennis over uit te wisselen. Door middel van trainingen en begeleiding vanuit Springlevend Van der Pek, leren zij manieren om deze informatie aan zoveel mogelijk mensen in de buurt over te dragen.