De komende 5 tot 10 jaar zijn beide locaties in Zeist in transformatie. Beide plekken zijn onderdeel van het centrum van Zeist, waarbij het doel is om daar een groen, gastvrij en gezellig centrum van te maken en behouden. Daarom wil de provincie Utrecht in de tussentijd optimaal gebruik maken van de locatie door het project Ongepolijst Zeist.

Studenten van de HKU richten zich in dit project op de ruimtelijke omgeving door middel van een creatieve denkwijze. Zij onderzoeken wat er nu kan gebeuren om het plein aantrekkelijk te houden in de toekomst. Welke partijen erbij betrokken zijn en wie het publiek is. En of de plannen bij de huidige visie passen.

Het plan van aanpak en aanbevelingen van ‘Ongepolijst Zeist’ worden door de studenten geleverd, in creative vorm. Dit gebeurt in een ingericht kantoor in een leegstaand pand. De gemeente Zeist en provincie Utrecht kan hiermee verder met de resultaten.