De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het bevorderen van de bereikbaarheid, en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Een belangrijk thema hierbij is het; ‘zwerfafval’. Er zijn verschillende deelgebieden binnen het thema waar al veel over bekend is zoals zwerfafval in de stad,; bij evenementen, hotspots en zwerfafval veroorzaakt door bewoners, ondernemers en bezoekers. Mogelijk komt een deel (onbewust) vanaf de kade in het water terecht. Maar tegelijkertijd vermoedt de gemeente ook dat een groter deel actiever in het water wordt geloosd, alleen is niet duidelijk door wie, wanneer en vooral ook waarom. Binnen de minor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek wordt dit project in drie deelonderwerpen opgesplitst. De deelonderwerpen zijn segmentatie van verschillende type mensen die afval in het water gooien, zij; hebben daarbij verschillende beweegredenen en dit gebeurt op verschillende momenten en plekken. Voor elk deelonderwerp wordt een deelonderzoek gedaan.

Elk deelonderzoek start dus met een veldonderzoek. De groep studenten bepaalt vooraf hoe ze dit veldonderzoek inrichten (een of meerdere momenten, gestructureerd of ongestructureerd et cetera), het doel is in ieder geval een eerste beeld krijgen van de problematiek. Deze observaties worden ook verwerkt in de probleemanalyse en zijn een startpunt voor het literatuuronderzoek. In het literatuuronderzoek brengt de groep de theorie over dat onderwerp in kaart en komt tot onderzoekbare hypotheses (gebaseerd op literatuur). De verschillende operationalisaties leiden tot een gezamenlijke vragenlijst die afgenomen wordt bij respondenten. Deze keuzes worden afgestemd met de afdeling VO&R. De keuze voor het type steekproef vindt ook plaats in overleg met V&OR.;