Woonproject New Beginnings

Woningcorporatie Stadgenoot beheert House of BESMA New Beginnings. In dit complex wonen verschillende jongeren samen. Het complex telt 116 woningen, 12 driekamerwoningen en 104 jongerenwoningen. Een deel van deze woningen is bestemd voor jonge vrouwen uit Nieuw-West. Het project New Beginnings hoopt voor deze groep een springplank naar de toekomst te zijn. Een plek waar zij elkaar inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

 

Jongeren in Nieuw-West

Van alle jongeren in Amsterdam woont ruim een vijfde in Nieuw-West. Een op de vijf jongeren heeft een uitkering en een kwart van hen groeit op in een gezin dat leeft op de rand van de armoedegrens. Nieuw-West kent een hoge werkloosheid van 10,4 procent en veel jongeren verlaten school zonder startkwalificatie waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt lager zijn. Van oudsher is het aanbod voor jongeren in Nieuw West veelal gericht op jongens. De laatste jaren komt daar verandering in en wordt de aandacht ook meer gericht op jonge vrouwen. Het project New Beginnings is hiermee een eerste stap in de goede richting.

 

Community Building 

In het Community Building project New Beginnings zijn drie Community Builders aan de slag gaan om de sociale cohesie in het complex een impuls te geven. Zij verwelkomen de bewoners, zijn het aanspreekpunt, stimuleren de leefbaarheid en organiseren activiteiten die de verbinding tussen de bewoners onderling en de buurt stimuleren. Ze doen dit niet alleen zelf maar motiveren en inspireren andere bewoners om hun bijdrage aan de community te leveren. In eerste instantie zullen de activiteiten vooral intern gericht zijn. Naarmate de bewoners meer gesetteld zijn zal de blik ook meer op de omgeving gericht worden. In de omgeving liggen veel kansen: er is nog geen groot aanbod voor jongeren in de buurt. Wat zijn de behoeften van jongeren in de buurt en de bewoners van New Beginnings? De Community Builders houden zich onder meer met deze vragen bezig.

Naast een activerende rol hebben ze ook een signalerende rol. Wanneer bewoners niet mee kunnen komen, worden zij via de corporatie doorverwezen naar de juiste hulpverlenende instanties of samenwerkende organisaties in de buurt. Daarbij hoort ook de samenwerking met de wijkbeheerder en daar contact mee houden.

 

Wil je meer weten over het project New Beginnings?

Lees hier het interview met een Community Builder en een wethouder!

Community Builders New Beginnings

Of neem contact op met de projectcoördinator: 

Ayu Dam
ayu@academievandestad.nl