De ‘meidenwoningen’ van New Beginnings

In augustus 2022 zijn drie enthousiaste community builders begonnen bij het project New Beginnings. Dit is een nieuw opgeleverd appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West van Stadgenoot met 116 woningen, waarvan 104 jongerenwoningen. Naast het aantal woningen heeft New Beginnings ook nog wat speciaals. Er wordt namelijk een extra focus gelegd op meiden uit Nieuw-West. Door de moeite die ervaren wordt met het vinden van een huis, krijgen twintig meiden een plek om hier te wonen. Zij krijgen hier de kans om – zoals de naam van het project al zegt – een nieuw begin te maken. Dit zijn twintig enthousiaste, gedreven meiden die soms net een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hier zetten wij ons met dit project daarom ook
graag voor in!
 

De nadrukkelijke focus van de community builders is om van het complex een zo’n fijn mogelijke plek te maken, waar iedereen zich thuis voelt. Dit doen zij door het organiseren van activiteiten, de ogen en de oren te zijn van het complex en om iedereen hierbij te betrekken.

 

Een wethouder en een community builder aan het woord

Voor dit artikel ben ik in gesprek gegaan met een van community builders, Melissa Ermis, en Reinier van Dantzig, de wethouder Woningbouw en Stedelijke Ordening Amsterdam. Allebei zijn ze nauw betrokken bij dit project en zetten zij zich graag in voor de leefbaarheid van de stad.

 

New Beginnings spreekt Melissa heel erg aan, omdat zij zich wil inzetten voor vrouwen uit Nieuw-West. Zij is hier zelf opgegroeid, heeft hier veel vrienden en vriendinnen gemaakt en hoopt ook zulke mooie en leuke connecties op te bouwen met New Beginnings. Melissa: “Ik vind het belangrijk dat men inziet dat Nieuw-West net zo veel kansen te bieden heeft als andere stadsdelen. En hoop daarbij ook dat ik het verschil kan maken.” 

 

“Geen rechttoe-rechtaan-woonblokken, maar aangepast op de behoefte in de buurt: daar zijn deze ‘meiden’-woningen een voorbeeld van.”

 

De wil voor meer sociale cohesie en verbinding in de stad is er. Maar er is ook een enorme opgave om iedereen te kunnen huisvesten. De Rousseaubuurt – waar dit project zich afspeelt – is een van de buurten waar er een nieuw begin wordt gemaakt met de wijk. Reinier legt uit hoe dit project bijdraagt aan vernieuwing door middel van extra focus op welke behoeften er liggen in de buurt: “Dit project is een schitterend voorbeeld van doorstroom vanuit de buurt en aandacht voor woonvormen van deze tijd. Geen rechttoe-rechtaan-woonblokken, maar aangepast op de behoefte in de buurt. Daar zijn
deze ‘meiden’-woningen een voorbeeld van.”

 

Een nieuw begin

Zowel Melissa als Reinier zien ook hoe dit project bij kan dragen aan leefbaarheid en sociale cohesie in Nieuw-West. “Ik vind het vooral belangrijk dat iedereen recht heeft op gelijke kansen,” aldus Melissa. “Door de activiteiten die worden georganiseerd hoop ik niet alleen dat de bewoners onderling een hechte band zullen creëren, maar dat dit ook terug te zien is in de buurt.” 

Waar Melissa het heeft over de verbinding tussen de bewoners en de buurt, voegt Reinier daaraan toe dat deze meiden de toekomst zijn. Met deze jongeren wordt een nieuw begin gemaakt in deze buurt. “Zij stromen door vanuit Amsterdam en gaan hopelijk een lange toekomst tegemoet in deze wijk. Met hen maken we hier de stad en zij zijn degenen die het beste weten wat er in deze tijden en de toekomst nodig is voor de Rousseaubuurt,” aldus Reinier.

 

“Ik vind het belangrijk dat men inziet dat Nieuw-West net zo veel kansen te bieden heeft als andere stadsdelen en hoop daarbij ook dat ik het verschil kan maken.”

 

De toekomst van Nieuw-West

Reinier en Melissa zouden graag zien dat dit project ook een aanzet is voor meer projecten in Nieuw-West. “Ik hoop dat ik een aanspreekpunt zal worden. En ik hoop ook vooral dat ik kan helpen met het creëren van een fijne en betrouwbare omgeving in Nieuw-West. Al is het alleen nog maar in het complex,” zegt Melissa. “Stap voor stap zou ik dat willen uitbreiden en met nog meer mensen uit Nieuw-West in contact komen.” Allebei willen zich inzetten om Nieuw-West een plek te maken waar mensen fijn samen wonen, elkaar weten te vinden en waar iedereen een kans krijgt om zich te ontwikkelen. 

Het Community Building project New Beginnings is pas net begonnen, maar werpt nu al zijn vruchten af. Zowel voor de studenten, de bewoners, de buurt en het stadsdeel is dit een mooi project om zoveel mogelijk mensen dichterbij elkaar te brengen en in te gaan op de kansen die er liggen!

 

Foto: Feestelijke opening New Beginnings met Fatimzahra Baba (oprichter House of Besma), Reinier van Dantzig (wethouder Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling) en Anne Wilbers (bestuursvoorzitter Stadgenoot).

 

Meer weten?

Gelijke kansen en verbinding zijn de overkoepelende thema’s van het project New Beginnings. Dit zijn onderwerpen waar Academie van de Stad de komende jaren nog veel meer impact op willen maken. 

Wil jij meer weten over Community Building, en specifiek over New Beginnings, lees dan hier verder!