Wonen op de Spinozacampus 

Op de Spinozacampus wonen veel verschillende mensen uit verschillende culturen. De meeste bewoners genieten van hun eigen ruimte en er wordt gewoond onder het motto ‘leef en laat leven’. Echter blijkt dat er behoefte is aan meer contact tussen de bewoners. De bewoners missen de sociale cohesie die bij het wonen op een studentencampus hoort. Daarnaast blijkt ook dat het subjectieve veiligheidsgevoel op de campus door bewoners niet altijd als voldoende wordt ervaren. Daarom zijn er Community Builders ingezet van Academie van de Stad die bijdragen aan de sociale cohesie op het complex en aan een groter gevoel van veiligheid.

 

Community Builders

Community Builders hebben als taak om de Spinozacampus een plek te maken waar bewoners prettig met elkaar samen wonen, leven en elkaar helpen als dat nodig is. Een complex waar bewoners activiteiten organiseren om ontmoetingen tot stand te brengen. De Community Builders zijn de oren en ogen van het complex: zij verwelkomen nieuwe bewoners, zijn aanspreekpunt, controleren en stimuleren de leefbaarheid en organiseren activiteiten die de community-vorming bevorderen. Zij richten zich dus vooral op het geven van een positieve impuls aan het sociaal beheer van het complex. Dit is vanaf september tot uiting gekomen door het organiseren van activiteiten zoals een schoonmaakactie, een filmavond, een borrel en een feestje. Het resultaat is een prettig woonklimaat voor alle bewoners van de Spinozacampus, waar iedereen zich thuis voelt.

 

Ontmoet de Community Builders van de Spinozacampus:

 

Verbinding met de buurt

De Spinozacampus moet een actief onderdeel van de buurt worden voor alle bewoners. Hiervoor zoeken de Community Builders de samenwerking op met lokale initiatieven, sociale partners en Stadsdeel Zuidoost. Hiervoor inventariseren Community Builders de sociale kaart in de nabije omgeving om externe relaties op te bouwen en een uitwisseling met de wijk te creëren. 

Met dit project hopen wij de Spinozacampus een nog fijnere plek te maken om te wonen!

 

Meer weten over het project Spinozacampus? 

 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Bob Merkx
bob@academievandestad.nl
06 2136 7636