Op vrijdag 31 januari 2014 overhandigde wethouder en locoburgemeester Eric Wiebes de Andreaspenning aan HvA’er Wilfred Fischer, oprichter en aanjager van Academie van de Stad. Het college van B&W besloot de gemeentelijke onderscheiding aan hem uit te reiken vanwege zijn tomeloze inzet voor de stad, haar bewoners en haar studenten.

Wilfred Fischer werd vrijdagmiddag 31 januari door wethouder en locoburgemeester Eric Wiebes verrast met een gemeentelijke onderscheiding. De gemeente Amsterdam reikte de Andreaspenning aan Wilfred Fischer uit als blijk van waardering voor zijn inzet en resultaten voor de stad Amsterdam en haar studenten, in het kader van Academie van de Stad. Daarnaast is de penning een aanmoediging om ook de uitdagingen die nog op zijn pad komen te blijven overwinnen.

Stad en studenten worden beter van Academie van de Stad
In 2008 richtte Wilfred Fischer, medewerker van de HvA, ideële stichting en sociale onderneming Academie van de Stad op vanuit de gedachte: wat zou het mooi zijn als de honderdduizend studenten die de stad Amsterdam rijk is systematisch bijdragen aan de achthonderdduizend inwoners. Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de maatschappelijke ervaring, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers. De studenten zien wat er speelt in de stad en worden zich bewust van wat zij als burger kunnen betekenen voor de samenleving.

Wat speelt er in de Amsterdamse buurten?
Met het team van Academie van de Stad zoekt Wilfred Fischer naar sociaal-maatschappelijke opdrachten van stadspartners die hij koppelt aan studenten. Zo gaan studenten aan de slag met vraagstukken die spelen in de stad en komen op die manier in contact met Amsterdamse buurten en bewoners waar ze anders wellicht nooit mee in contact zouden komen. Tegelijkertijd dragen de studenten bij aan buurten en wijken van de stad, zorgen voor ontmoetingen en geven bewoners vertrouwen.

Het kabinet van de burgemeester heeft om bovenstaande redenen besloten tot het uitreiken van de Andreaspenning aan Wilfred Fischer, die de penning en bijbehorende oorkonde blij en trots in ontvangst nam.

Wilfred Fischer ontvangt andreaspenning