Woningcorporaties betrekken op allerlei niveaus huurders bij hun beleid. Dat gebeurt op buurtniveau door middel van bijvoorbeeld bewonerscommissie.. Met het fenomeen Bewonersraad zijn minder mensen bekend. Bewonersraad Rochdale is het hoogste adviesorgaan van bewoners bij de woningcorporatie. Het is hen er dan ook alles aan gelegen om hun zichtbaarheid onder huurders te vergroten.

Het project dat door Academie van de Stad wordt uitgevoerd voor Bewonersraad Rochdale bestaat grofweg uit twee activiteiten. Enerzijds rijden de Young Professionals in de opvallende bus langs verschillende centrale locaties in Rochdale-wijken om op een ongedwongen manier in gesprek te gaan met de mensen in de buurt. Anderzijds sluit iedere dag een groep studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam aan. Deze studenten gaan met enquêtes langs de deuren en verzorgen daarmee inzicht in het beeld dat huurders hebben bij de Bewonersraad. De studenten zullen de komende periode hun hoofd buigen over verschillende manieren waarop de huurders van Rochdale betrokken kunnen raken bij Bewonersraad Rochdale.

Mensen die graag komen praten doen dat soms uit trots dat ze al tientallen jaren huren bij Rochdale en veel ontwikkelingen hebben meegemaakt. Anderen zitten met een frustratie over de woningcorporatie en zien dit als een gelegenheid om zich daarover uit te spreken. Het is dan ook belangrijk voor de Young Professionals om te benadrukken dat zij hier zijn als vertegenwoordigers van de Bewonersraad, en niet van Rochdale zelf. Vaak haalt dit de angel uit het gesprek en volgt een open dialoog over wat de bewoner in kwestie bezighoudt.

Bewoners komen met uiteenlopende verhalen op de bus af. Zo vraagt een man op een scooter zich af hoe je tegenwoordig nog een woning vindt als je door een relatiebreuk na twee jaar je woning moet verlaten. Een andere bewoner, met Marokkaanse achtergrond maar al ruim 40 jaar bewoner van de Zaanse wijk Poelenburg, maakt zich zorgen over de manier waarop de buurt is veranderd. Het feit dat juist deze man, die naar eigen zeggen nog altijd wordt gezien als immigrant, zich zorgen maakt over de instroom van Oost-Europeanen in de buurt, tekent de complexiteit van de thema’s die leven op buurtniveau.

Marten en Shirley zijn de komende dagen nog op diverse locaties in en rond Amsterdam te vinden om mensen te enthousiasmeren voor de Bewonersraad. Aan het weer zal het in ieder geval niet liggen.