De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in werking. Deze nieuwe wet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Eén van de grootste veranderingen in de Omgevingswet is het participatieve aspect. Bewoners en betrokkenen moeten bij alle fases van ontwikkeling van de leefomgeving worden betrokken, van ideevorming tot evaluatie, van de omgevingsvisie van de stad tot de herinrichting van een parkje. Als stichting laten wij met diverse projecten zien dat bewoners een meerwaarde kunnen zijn voor hun eigen buurt, met unieke projecten zoals Warme Wijken, De Gouden Envelop en het Profi-leerbureau. Ook in Amsterdam richten we ons in diverse projecten op de Omgevingswet en de veranderingen die dit voor bewoners met zich mee gaat brengen.

Buurtbudgetten Zuid

Zo werken we in Amsterdam-Zuid aan het Buurtbudgetten project. Bewoners van Oud-Zuid, De Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert, Zuidas hebben de hele maand september plannen kunnen indienen die hun buurt mooier, leuker en/of leefbaarder maken. Niet alle plannen zijn even goed uitgewerkt en soms wat abstract beschreven. Om die reden werken sinds september drie Young Professionals van Academie van de Stad, Cecilia, Renske en Fanny, de plannen samen met bewoners uit.

De plannen worden aan de hand van het haalbaarheidstoets-format uitgewerkt door de Young Professionals en de betrokken bewoner(s). De Young Professionals staan in nauw contact met de betrokken gebiedsmakelaars voor uitleg en context bij de plannen. Daarnaast kan er voor inhoudelijke vragen kennis opgehaald worden bij gemeentelijke expert uit de verschillende domeinen binnen Stadsdeel Zuid. Op deze manier krijgen de bewoners de juiste ondersteuning bij het opstellen van hun plannen en het gebruik van buurtbudgetten.

Buurtbudgetten

Young Professionals Renske en Cecilia in overleg met stadsdeel Zuid – Gemeente Amsterdam over de buurtbudgetten

Meer zeggenschap

Met het Buurtbudgetten project wil de Gemeente Amsterdam haar bewoners meer zeggenschap geven over hun buurt. Hoe kunnen bewoners hun leefwereld verbeteren met hun eigen ideeën en plannen? In 2019 en 2020 werd er in diverse stadsdelen al geëxperimenteerd met de buurtbudgetten. In de ene buurt ging er een bedrag naar een bestaand bewonersplatform,  terwijl in andere buurten – zoals in Amsterdam-Zuid- bewoners zelf plannen konden indienden waarop gestemd kon worden. De Gemeente hoopt met het project niet alleen maatschappelijke opgaven beter aan te kunnen pakken, maar ook meer draagvlak voor haar beleid te creëren.

Young Professional bij Buurtbudgetten Zuid

Renske, werkt als één van de Young Professionals van Academie van de Stad aan dit project in het stadsdeel Pijp/Rivierenbuurt. Een uitdagende rol, waarbij ze voor het eerst een inkijkje in het werk van de Gemeente Amsterdam krijgt. Renske deelde haar ervaringen tot nu toe:

Ik maakte twee weken geleden kennis met het kernteam via teams waarmee we elke maandag de ontwikkelingen en planning van het project bespreken.  Ik maakte een planning voor “mijn” stadsdeel: de Pijp / Rivierenbuurt op woensdag met de specifieke vertegenwoordigers daarbinnen: Manon, Majid en Banu.

Deze planning loopt super goed en we hebben de meest plannen al beoordeeld afgelopen woensdag op kantoor. Kortom: het project is duidelijk, voelt overzichtelijk en ongehaast, ondanks de verzette deadlines en de vele verschillende partijen (binnen en buiten de gemeente) die erbij betrokken zijn en de plannen moeten beoordelen en verwerken.

Ik vind het leuk om een kijkje te krijgen in het werken binnen de Gemeente Amsterdam. Ik voel me eigenlijk best goed over hoe het tot nu toe verloopt. Ik verwacht dat er nog een heleboel onverwachte hobbels in de weg zullen komen, zoals partijen die deadlines niet halen, of miscommunicaties, maar daar zie ik eigenlijk juist naar uit, dat maakt het werk net iets uitdagender.”

buurtbudgetten

Young professional Renske samen met Manon, Buurtmakelaar de Pijp/Rivierenbuurt, aan het werk op het gemeentekantoor in stadsdeel Zuid

De aankomende periode zullen de Young Professionals met de bewoners in gesprek gaan over hun ingediende buurtplannen.  Benieuwd geworden naar dit project? Lees hier meer.