Vanuit Portaal kwam de vraag of Academie van de Stad een plan kon bedenken betreft de vergroening van een wijk in Leidsche Rijn (Utrecht). Dit in het licht van klimaatadaptatie, een proces waarbij steden worden aangepast aan hetere zomers en sterkere regelval. De vergroening van de wijk heeft met name betrekking op de tuinen van de bewoners. Aan onze studenten de opdracht de bewoners te motiveren tegels uit hun tuin te halen en deze te vervangen voor planten. Op 22 april, te midden de quarantaine, startte het project van Jort en zijn groepsgenoten het project ‘Groen Zand’.

Jort, vertel eens, hoe zijn jullie van start gegaan?

“Op basis van literatuur en een enquête hebben we een plan voor Portaal opgesteld. De meeste interventies die wij hebben voorgesteld, zetten in op langdurige en blijvende effecten. Gezien dit vak gebonden is aan Psychologie hebben wij ingezet op gedragsverandering onder de bewoners. Er is een plan gemaakt waarbij de bewoners extra intrinsieke motivatie krijgen om hun tuin te vergroenen. De effecten hiervan zijn op lange termijn zichtbaar. Ook hebben we veel rond de virtuele tafel gezeten om op korte termijn het doel van vergroening behalen.”

Dat klinkt als een heel divers palet van intervisies.

“Dat klopt, we hebben veel intervisies gehad met de groep en ook met de opdrachtgever. Tijdens deze gesprekken kwamen we tot de conclusie dat niet alleen onze Psychologie achtergrond maar ook eerdere werkervaringen relevant was tijdens dit project. Mijn groepsgenoten konden ervaringen uit hun studie Liberal Arts & Science goed inzetten in deze opdracht. Ik heb ook ervaring met ontwerpen en Interieur Design. Vanuit deze expertise heb ik het idee van de de moestuin in beeld gebracht (zie afbeelding hieronder). Je ziet het plein met in het midden een tuin, een moestuin. Uit de intervisies bleek dat we de bewoners actief willen laten participeren in het vergroenen van de buurt. Vandaar de moestuin waar zij zelf gebruik van kunnen maken. Dit plan is niet misschien niet direct gebonden aan Psychologie, maar stelde de opdrachtgever wel erg tevreden. Al deze verschillende soorten kennis hebben we gebruikt om tot een goed eindplan te komen. Het combineren van verschillende expertises komt sterk overeen met mijn verwachtingen van mijn carrière. Dit project bood de kans mij hierop voor te bereiden.”

Het voorstel van de moestuin voor vergroening wijk ‘Het Zand’ gemaakt door Jort.

 

Interessant! Was dit ook jouw motivatie om mee te doen?

“Ja, dat kwam zeker door het praktijkgerichte karakter van de opdracht. Persoonlijk mis ik soms de praktijkopdrachten binnen mijn studie Psychologie. Een project zoals deze biedt de kans om te werken met een échte opdrachtgever en dus direct toepasbaar in de praktijk. Het grootste verschil in werkwijze dat ik heb ervaren tussen studieopdrachten en deze huidige opdracht is het flexibele karakter van de opdracht. Bij normale studieopdrachten staat vanaf het begin vast wat er moet gebeuren. Tijdens dit project was er veel meer de ruimte voor creativiteit.”

Hoe vond je het om in de praktijk aan de slag te gaan?

“Er waren veel werknemers van Portaal bij het project betrokken, sommige direct en anderen indirect. Hierdoor werd het project vanuit veel verschillende kanten beïnvloed. Dit multidisciplinaire karakter heb ik als erg leerzaam ervaren. Voornamelijk omdat ik denk dat projecten tijdens mijn toekomstige carrière ook zo’n karakter hebben. Om deze reden denk ik ook dat projecten via Academie van de Stad een goede voorbereiding zijn op het werkveld. Voor nu heb ik een beter beeld ontwikkelt van de arbeidsmarkt. Daarnaast heb ik meer inzicht in mijn eigen carrièregerichte toekomst. Wat ik leuk vinden wat bij me past, dat heb ik ervaren tijdens dit project. Na afronding van deze opdracht begin ik volle overtuiging en met veel plezier aan mijn Master Brain & Cognition in Society.

Meer weten over dit project? Lees hier verder.