Project EduCoach

IJsbrand begint te vertellen over het project: “EduCoach is een project in opdracht van de Gemeente Amsterdam en specifiek de afdeling volwasseneneducatie. Het project valt binnen het taaloffensief, een traject waarin Amsterdammers gratis lessen kunnen volgen om hun Nederlands te verbeteren. Één op de vijf Amsterdammers is namelijk laaggeletterd. De jongerejaars stagiaires, de EduCoaches, ondersteunen deze lessen en zorgen ervoor dat de deelnemers ook buiten de les Nederlands toepassen. Hierin bieden de studenten verschillende mogelijkheden en creatieve oplossingen. Een taalachterstand kan namelijk als effect hebben dat je meer buiten de maatschappij valt.”

De huidige stand van zaken

De studentcoördinatoren hebben het druk, alles komt nu samen: de taalscholen, de stagiaires, de lessen, etc. Het is een spannende maar daardoor ook een interessante tijd. Al snel is gebleken dat ook dit project niet immuun voor het virus. Gelukkig zien de studenten die niet zozeer als een belemmering maar juist als een mooie uitdaging. Zo vertelt studentcoördinator Emma: “Het project loopt al 7 jaar, door de maatregelen krijgen wij de kans allemaal nieuwe dingen te proberen.”

Online maatwerk

Meer dan ooit betreft het project maatwerk. ‘Normaal’ zouden de studenten fysiek bij de lessen aansluiten. Maar ook buiten de les op stap gaan met cursisten om kennis te maken met bijvoorbeeld de bibliotheek of een apotheker. Nu zijn deze zaken natuurlijk niet vanzelfsprekend. Zo zijn bijvoorbeeld veel lessen online maar lang niet alle deelnemers zijn digitaal vaardig. Per les en per deelnemer zullen we moeten overwegen hoe we de ondersteuning het best vorm kunnen geven.

creatieve oplossingen
Dit zijn Emma en IJsbrand, de twee studentcoördinatoren van EduCoach van dit jaar.

 

Creatieve oplossingen

De EduCoaches sluiten aan bij verschillende soorten lessen van bijvoorbeeld Taal in de Buurt of Taal en Ouderbetrokkenheid. Afhankelijk van de soort les, het niveau van de cursisten en de doelen van de taalcursisten zal er een creatieve vorm of vervanging voor de uitstapjes bedacht moeten worden. Hieronder een greep uit de verschillende mogelijke creatieve oplossingen, mede bedacht door Emma en IJsbrand:

– Een-op-een coaching

Normaliter richten de EduCoaches zich voornamelijk op groepsactiviteiten buiten de les. Hierbij komt reistijd, de voorbereidingen van activiteiten en het bijwonen van lessen kijken. En is er vaak simpelweg geen tijd voor één-op-één coaching. Wel zijn er veel cursisten die graag meer één-op-één willen oefenen met de taal. Dit jaar is een uitgelezen kans om te onderzoeken of telefonische één-op-één coaching een goede toevoeging aan het project zal zijn.

– Digitale vaardigheden

Veel van de lessen kunnen momenteel niet fysiek plaatsvinden maar gaan online door. Sommige cursisten zijn echter niet digitaal vaardig en kunnen daarom niet doorgaan met de lessen. Om ervoor te zorgen dat deze deelnemers toch mee blijven doen, kunnen de EduCoaches de deelnemers telefonisch ondersteunen. Ze kunnen algemene digitale vaardigheden helpen ontwikkelen maar ook specifiek om een online les bij te wonen, bijvoorbeeld door samen Zoom te ontdekken.

– Online activiteiten

Om de groepsbinding te bevorderen kunnen er online activiteiten georganiseerd worden. Een belangrijk aspect dat we niet zomaar uit het oog moeten verliezen. Door de online activiteiten is het mogelijk voor de cursist om een online netwerk op te bouwen. Vervolgens kan deze ook offline plaatsvinden mits de maatregelen dit toelaten. Wat betreft online activiteiten zijn er een tal van verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld samen een film kijken en deze achteraf bespreken. Of een online bingo, waarbij cursisten met cijfers kunnen oefenen. De online meeting krijgt een leuk spelelement als cursisten de opdracht krijgen om zo snel mogelijk huishoudelijke spulletjes moeten pakken.

– Sollicitatiebrieven checken

Sommige lessen van het Taaloffensief zijn specifiek gericht op het vinden van een baan of werkgericht. De EduCoaches die bij deze lessen aansluiten, kunnen helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief of het opstellen van een CV. Voorafgaand is het handig als er besproken wordt waar de EduCoaches feedback op geven. Aangezien de EduCoaches veelal eerstejaarsstudenten zijn, hebben ze zelf nog niet veel ervaring met solliciteren. Echter zouden ze feedback kunnen geven op het gebruik van de Nederlandse taal, zoals zinsopbouw en spelling.

Hoopvolle toekomst

Hoe dit jaar er precies uit gaat zien, is nog onzeker maar ook hoopvol. De EduCoaches zijn net gestart en zullen vanaf volgende week beginnen met hun stage op de taalscholen. Nadat ze de deelnemers goed kennen, gaan ze kijken welke opties betreft persoonlijke ontwikkeling op maat het beste aansluiten. De studentcoördinatoren hebben alvast twee tips voor de EduCoaches. Namelijk blijf jezelf & wees geduldig. Dat lijkt mij een prachtig begin!

Wil je meer lezen over dit project? Bekijk op deze pagina de verschillende blogs en de projectpagina van dit project.