Amsterdam is een toonaangevende stad waar met grote regelmaat evenementen worden georganiseerd. Veel mensen beleven er plezier aan, maar tegelijk leggen evenementen als festivals, foodmarkten en feesten beslag op de openbare ruimte en kan er geluidsoverlast ontstaan. Daarnaast brengt het een grote hoeveelheid bezoekers op gang, die hun fiets of auto moeten parkeren en afval achterlaten.

Wij schreven daarom een prijsvraag uit met burgemeester Eberhard van der Laan. De deelnemers moesten een slimme oplossing bedenken om de relatie tussen evenementen en bewoners in balans te brengen. Afgelopen vrijdag presenteerden studenten van verschillende opleidingen hun ideeën en ontving HvA-student Daan Kauffeld de prijs uit handen van de burgemeester.

Daans idee draait erom de wisselwerking tussen een evenement en de buurt te versterken, door er werkgelegenheid en activering van burgerschap aan te koppelen. Breng voor evenementen een samenwerking op gang tussen bewoners van de buurt, professionele eventorganisaties en lokale organisaties, zoals Huis van de Wijk of Vrienden van de Sloterplas. Het economische voordeel dat de events genereren, kan dan gebruikt worden als vergoeding voor de inzet van bewoners en als investering in een mooiere leefomgeving.

Daan onderscheidde zich van de andere deelnemers door zijn focus op burgeractivering en het stimuleren van alle omwonenden van een event. Zijn prijs, een cheque van 1000 euro, kan hij besteden aan een opleiding of congres naar keuze.