‘Hoe kunnen sportverenigingen en ondernemers bijdragen aan een sterkere sociale basis voor de inwoners van Veenendaal?’ Dat is de onderzoeksvraag die centraal staat in het project Veenendaal Verbindt. In opdracht van de gemeente Veenendaal en Stichting Veens Welzijn proberen Melissa, Puck, Hester en Wieger, studenten van de Universiteit Utrecht uit verschillende studierichtingen, een antwoord te vinden op deze vraag. Dat er kansen en mogelijkheden liggen in Veenendaal is duidelijk, maar hoe beroep je een sportvereniging of ondernemer nou op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid? In dit artikel neemt Wieger jullie mee in de werkzaamheden van het team en hun aanpak tijdens het project.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

Die gevraagde maatschappelijke rol past binnen de verschuiving die de laatste decennia heeft plaatsgevonden in Nederland van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Beleidsmatig betekent deze verandering dat lokale besturen meer macht, maar ook meer verantwoordelijkheden hebben. Van organisaties en ondernemers vraagt de participatiesamenleving een actievere maatschappelijke rol en van burgers wordt verwacht dat ze zich vaker maatschappelijk inzetten.

Een dergelijke verschuiving betekent niet dat gelijk iedereen zich bewust is van een participatiesamenleving, laat staan dat ze er al naar handelen. Bovendien, ‘een beroep doen op’, ‘verwacht worden om’ en termen als ‘noodzakelijkheid’, die in het licht van die participatie vaak worden gebruikt, klinken nou niet erg inspirerend en suggereren bovendien eenrichtingsverkeer. Je wil juist naar een situatie toe waarin burgers, maar ook ondernemers en sportverenigingen, die intrinsieke motivatie voelen en als het ware ‘empowered’ worden om een maatschappelijke rol te spelen.

Vraag aan aanbod binnen de sociale basis zichtbaar maken

Maar hoe proberen wij die gedachte nou mee te nemen in ons project? Voor ons is het belangrijk dat vraag en aanbod binnen de sociale basis zichtbaar wordt. De vraag vanuit de inwoners van Veenendaal halen we door middel van een enquête op bij de mensen uit het veld: wijkcoaches, jongerenwerkers en wijkmanagers. Zij staan in nauw contact met de inwoners en weten als geen ander wat er in de wijken speelt. Ik werd soms verrast door de antwoorden die we kregen op de enquête, onder andere door die van een van de wijkmanagers. Die wist niet alleen te vertellen dat er kinderen voor overlast zorgen in een bepaalde buurt, maar ook precies hoe en wat dat dan betekent voor activiteiten die je als oplossing kunt organiseren. De kinderen rennen namelijk rond en zijn baldadig, wat om een energieke activiteit vraagt maar tegelijkertijd ook een activiteit die nieuwe interesses of talenten in de kinderen naar boven haalt. Dergelijke vraagstukken die uit de enquête naar voren komen leggen wij naast de sportverenigingen en ondernemers in Veenendaal. Dit doen we in samenwerking met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en Sportservice Veenendaal. We kijken welke partijen geschikt zouden zijn om de concrete vraagstukken uit de wijk op te lossen en brengen zo vraag en aanbod samen.

Laatste koppeling

We zijn nu in de fase waarin die laatste koppeling plaats moet vinden. Door met concrete vraagstukken en uitgedachte oplossingen te komen, hopen we allereerst dat we de ondernemers en sportverenigingen iets tastbaars geven, iets wat ze in de praktijk voor zich kunnen zien. Zo kunnen we op een efficiëntere manier kijken naar wat er vanuit hun middelen en expertise mogelijk is. Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld ondernemers er niet voor open staan of met betere ideeën en oplossingen komen. Hier komt ook het doel ‘empoweren’ terug. Ons concrete idee kan de ondernemer of sportvereniging aan het denken zetten. Over betere oplossingen, maar vooral ook over hun maatschappelijke rol.

Mag je van een sportvereniging of ondernemer verwachten dat ze naast hun eigen werkzaamheden nog tijd daarbuiten besteden aan sociale hulp en activiteiten waar zij zelf niet direct iets voor terug krijgen? Nee…eigenlijk niet. Wij geloven echter dat als je hen meeneemt in lokale vraagstukken, hun expertise en faciliteiten daarin vraagt en met name het vertolken van die maatschappelijke rol concreet en tastbaar maakt, dit in de toekomst meer vanuit de ondernemer en sportvereniging zelf uit zal gaan.

De handen ineenslaan?

Wij zijn erg enthousiast over deze spannende fase van ons onderzoek, waar vraagstukken uit Veenendaal samen moeten komen met oplossingen vanuit ondernemers en sportverenigingen. Hoe tof zou het zijn als straks een winkeleigenaar en voorzitter van de voetbalclub de handen ineenslaan om een activiteit te realiseren voor kinderen uit hun eigen wijk? Uiteindelijk hopen we een sterke pilot met succesvolle koppelingen te kunnen presenteren, misschien zelfs in het fysiek bijzijn van alle partijen die ons hierin hebben geholpen en zij die willen gaan bijdragen aan een sterkere sociale basis voor de inwoners van Veenendaal!

Het studententeam dat aan dit uitdagende vraagstuk werkt