Dat stedelijke gebieden de toekomst zijn, was ons al bekend. Er wordt verwacht dat over twintig jaar al tweederde van de gehele wereldpopulatie in steden leeft, óók. En ook dat tegelijkertijd de stedelijke uitdagingen groter worden en de behoefte aan betrokken en participerende bewoners groeit. Maar dat eenvoudige, wiskundige wetten de eigenschappen van steden bepalen, is nieuw.

TED-talk

Natuurkundige Geoffrey West ontdekte dit fenomeen en legt tijdens zijn TED-talk uit hoe dezelfde wetten lijken te gelden voor organismen en bedrijven. Slechts uit een simpel getal, de bevolkingsomvang, kun je de mate van welvaart, criminaliteit en creativiteit afleiden. Dit geeft maar weer aan dat mensen de steden maken. West vertelt dat mensen naar steden komen om de aantrekkelijke eigenschappen, zoals een bruisende cultuur en hoge inkomens, maar dat ze ook vergeten dat de negatieve eigenschappen er relatief meer voorkomen, zoals criminaliteit en verkeer. Zie hieronder de volledige TED-talk van Geoffrey West.

Melbourne meest leefbaar

Hierop aansluitend bereikte ons 30 augustus 2011 het nieuws dat Melbourne is uitgeroepen tot de meest leefbare stad van de wereld. Er is gekeken naar een mix van stabiliteit, gezondheidszorg, cultuur, milieu, onderwijs en infrastructuur in 140 verschillende steden. Middelgrote steden in ontwikkelde landen die relatief dunbevolkt zijn, doen het volgens de onderzoekers goed. Ze hebben alle voordelen van cultuur en infrastructuur en lopen de nadelen van dichtbevolkte steden mis, zoals een hoge mate van criminaliteit en lange files. Dit sluit dus feilloos aan bij Geoffrey Wests theorie.

Voor Academie van de Stad zijn dit interessante wetenswaardigheden die onze visie versterken. Wij spelen namelijk in op de uitdagingen van de groeiende steden en geven bewoners van vandaag en morgen daarin een sleutelrol. Want de mensen maken de stad.