Zestien studenten van de minor Levensbeschouwing van de Hogeschool van Amsterdam gaan aan de slag om een dag te organiseren waarbij leerlingen van het C-burg college en het Wellant college in Amsterdam Oost met elkaar in gesprek gaan over thema’s omtrent het concept identiteit. Eline Bakker werkt parttime op de Hogeschool van Amsterdam en is als docent betrokken bij de minor Levensbeschouwing & Maatschappij. Dit jaar is zij de docent die de studenten begeleidt met het organiseren van de dag zelf.  In 2014 heeft zij als student de Dialoogdag georganiseerd. Als ik aan Eline vraag hoe ze terugkijkt op het project steekt ze direct enthousiast van wal. “De minor met daarin het dialoog-project was voor mij het leukste halfjaar van de PABO. Ik koos voor de minor omdat ik vanaf kinds af aan al geïnteresseerd was in andere achtergronden en culturen. Ik vind het ook echt een eer om deze vakken nu te mogen doceren.” 

Hoe was je eigen ervaring met het organiseren van de Dialoogdag?


“Zelf was ik onderdeel van het coördinatiegroepje. Ik vond het superleuk om het project ‘te trekken’. Op de dag zelf was ik vliegende keep en fotograaf. We hadden vier verschillende workshops georganiseerd waarbij we opzoek gingen naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Aan het einde van de dag kon iedereen dan op post-its schrijven wat ze hadden geleerd. Uit deze berichten bleek echt dat we verbinding hadden weten te creëren tussen de groepen.”

Lessen

“Wat ik van het dialoog-project heb geleerd is eigenlijk dat de meest leerlingen, als ze een beetje worden geholpen, het heerlijk vinden om mensen met andere denkbeelden te ontmoeten. Als je ze een beetje in de juiste richting helpt, lijkt het wel alsof ze ‘aan’ gaan. De meeste vinden het superleuk om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast heb ik er ook van geleerd om een wat groter evenement te organiseren. Je leert dat het mogelijk is om zo’n dag neer te zetten. Ik was daar echt heel trots op, dat alles wat je hebt bedacht dan ook zo loopt.”

Wat hoop je dat je studenten meekrijgen?

“Ik hoop dat mijn studenten leren hoe ze een dialoog kunnen faciliteren. Veel professionals die al lang in het vak zitten en in hun vakgebied ook heel goed zijn, vinden het meestal nog moeilijk. Vaak gaat het over gevoelige onderwerpen en om daar dan op een goede manier over in gesprek te gaan is best lastig. Ik wil de studenten zowel vanuit de theorie meenemen in hoe je een dialoog organiseert als de ‘best practices’ van afgelopen Dialoogdagen en andere gelijksoortige projecten met ze delen. Maar wat het allerbelangrijkst is, is dat ze plezier hebben. Het begint allemaal met een goede relatie en een goede sfeer in de groep.”

De presentatie van de Dialoogdag-aftrap

 

Liselot Kraster werkt als docent maatschappijleer op het C-burg College, een van de scholen die dit jaar met ongeveer twintig derdejaars VMBO leerlingen voor het eerst meedoet met het project. Zij heeft in 2018 zelf de minor Levensbeschouwing & Maatschappij gevolgd en dus ook de Dialoogdag georganiseerd.

Eigen ervaring

“De minor hoorde bij mijn opleiding tot docent maatschappijleer, dus het was voor mij een logische keuze om deze te gaan volgen. Ik merkte op de school waar ik toen stage dat heel veel levensbeschouwelijke thema’s continu speelde. Leerlingen hadden allerlei vooroordelen over elkaar. Bij mijn eigen Dialoogdag was ik onderdeel van het groepje wat het religie café organiseerde. Dit was heel erg leuk om te doen. We hadden echt gezorgd voor een café setting met hapjes en drankjes, dit gaf gelijke een relaxte sfeer, waardoor de leerlingen best open werden.”

Wat hoop je voor je leerlingen van dit project?

“Ik hoop dat de leerlingen wat meer leren over hun eigen geloof en identiteit. Vaak hebben ze een bepaald beeld van hoe een christen, moslim, gay, transgender of kakker doet en eruitziet. Het is heel waardevol als ze inzien dat die beelden niet altijd kloppen.”

De studenten die de Dialoogdag 2020 in Oost gaan organiseren zijn vandaag enthousiast gemaakt met de opdracht, door opdrachtgever Abdellah Belhadj. Zij gaan nu aan de slag met plannen maken voor de dag zelf, die op 26 november plaatsvindt.