“In februari begonnen wij aan ons project voor Digiwijs. Digiwijs is een organisatie in Utrecht die cursussen aanbiedt in digitale vaardigheden. Het doel is om mensen zelfredzamer te maken in de digitale samenleving. Een mooi doel want digitale vaardigheden zijn tegenwoordig absoluut onmisbaar. Dat is alleen nog maar duidelijker geworden in tijden van Corona. Hieruit is gebleken dat spontaan bij elkaar langsgaan even wat lastiger is. En dan kan videobellen de uitkomst zijn”, vertelt Joëlle.

Het doel van dit project was om samenwerkingen tussen Digiwijs en verschillende opleidingen van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht te verkennen. Digiwijs wil de inwoners van Utrecht in de toekomst namelijk nóg meer digitale vaardigheden bieden. Het streeft naar een samenleving waarin iedereen meedoet. Voor onze young professionals is dit daarnaast een mooie kans om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie met een kwetsbare doelgroep en bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Daarnaast ervaring op te doen met bijvoorbeeld gespreksvoering, lesgeven en communicatie met een nieuwe doelgroep.

Bladeren door het adviesrapport tijdens de presentatie ervan.

 

Enthousiasme ondanks onverwachte wending

Mirre: “Net toen we op dreef waren, het plan van aanpak hadden uitgewerkt en waren begonnen met het benaderen van verschillende opleidingen kwam Corona om de hoek kijken. Na goed overleg besloten we om het project een aantal weken stil te leggen. Dit om ook de ruimte te kunnen geven aan de onderwijskant. Zij stonden plotseling voor grote uitdagingen om het onderwijs digitaal in te richten. De Corona-crisis leidde er wel toe dat iedereen nog meer besefte hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Eenmaal overgeschakeld naar Hangout- en Teamsvergaderingen konden we weer met goede moed verder met ons project. Van de opleidingen Communicatie tot Toegepaste Psychologie, van Social Work tot de master Community Development. Joëlle en ik zijn bovenal met veel enthousiasme ontvangen door de coördinatoren die betrokken zijn bij de respectievelijke opleidingen!”

Daarbij voegt Joëlle toe: “Bij veel opleidingen lagen er al snel concrete mogelijkheden op tafel voor een samenwerking. We vonden het ook belangrijk om het perspectief van studenten mee te nemen. En daarbij te vragen wat ze willen leren van en tegenkomen in de praktijk. Daarom zijn we in gesprek gegaan met studenten Social Work en een oud-stagiaire bij Digiwijs.”

En wat gaf de energie?

Joëlle: “Bij het selecteren van de opleidingen die we zouden benaderen, was ik vooraf ietwat sceptisch over sommige opleidingen. Ik vroeg mijzelf af: hoe kunnen opleidingen aansluiten bij de activiteiten van Digiwijs en hoe dagen we studenten uit in hun vakgebied? Positief werd ik verrast tijdens onze gesprekken met de coördinatoren. Vrijwel zonder uitzondering werden we ontmoet met veel enthousiasme. Daarbij bleken er veel mogelijkheden te zijn voor een leuke samenwerking.”

“We hebben het project afgesloten met een eindbijeenkomst in levende lijve. Voor mij was dit echt een hoogtepunt om eindelijk na maanden van ‘alleen’ werken in mijn kleine appartementje ook weer collega’s te zien in het echt. Daarnaast vond ik het heel leuk om het eindrapport te overhandigen. Het enthousiasme tijdens de eindbespreking gaf veel energie”, legt Mirre uit.

Al de bevindingen leidden uiteindelijk tot een adviesrapport dat we begin juli op het kantoor van Digiwijs mochten overhandigen aan Peter en Maartje, de opdrachtgevers. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de eerste studenten al in september aan de slag kunnen bij Digiwijs!