Fonds voor Bijzondere Noden

Eén van deze fondsen die zich actief inzet voor minima gezinnen in Almere, is het Fonds voor Bijzondere Noden. Zij dragen graag bij aan het dagelijkse leven van huishoudens met kinderen en jongeren. Dit doen zij middels materiële noodhulp in de vorm van bijvoorbeeld laptops, fietsen en wasmachines. Maar ook bieden zij assistentie bij kosten voor schoolreisjes, een bril of studieboeken.

Wasmachines en fietsen

Fonds voor Bijzondere Noden is er om gezinnen die tussen wal en schip vallen te ondersteunen. Een mooi voorbeeld  is het vervangen van een kapotte wasmachine voor een alleenstaande moeder. Of het verstrekken van een fiets aan een jong kind, zodat zij samen met haar klas naar de gymzaal kan fietsen. Door deze materiële hulp wordt er bijgedragen aan een inclusievere samenleving. Een maatschappij waarin iedereen mee kan blijven doen als gezin en als individu, meer bewegingsvrijheid en ruimte voelt en zich zelfstandig door kan blijven ontwikkelen.

Bijzondere samenwerking

Om beter in kaart te brengen wat de impact is van het Fonds in Almere, is er een samenwerking met Academie van de Stad opgestart. Young professionals Nienke Verkooijen en Amber Bader hebben zich drie maanden actief ingezet om de impact, ervaringen en aanbevelingen op te halen voor het Fonds. Want wat is de kijk van cliënten en hun hulpverleners op de rol van dit fonds in het armoedelandschap? En hoe zou dit fonds nog meer kunnen betekenen voor diverse Almeerse minima huishoudens?

In het onderzoek zijn er verschillende hulpverleners bevraagd over hun kennis, ervaringen en kijk op het Fonds in Almere. Hoewel de cliënten de materiële noodhulp ontvangen, is er vanuit privacy oogpunt gekozen voor een hulpverlener. Deze fungeert als contactpersoon en aanvrager van de noodhulp. Zij weten als geen ander wat de omstandigheden zijn waar een gezin mee te maken heeft.

Resultaten

Tijdens de eindbijeenkomst op 17 juni 2019 zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld en zijn de aanwezigen geïnspireerd geraakt. In de praktijk komt sterk naar voren dat het Fonds  een sterke rol inneemt in het Almeerse armoedelandschap. Zo stelt een hulpverlener:

‘Ik ben ontzettend dankbaar met een fonds als Bijzondere Noden, en ik denk dat het niet altijd helder is voor de maatschappij hoe nodig ze zijn, en in welk gat ze springen. Die noodzaak is er wel echt, daar ben ik me heel bewust van.’

Naast deze mooie uitspraak waren er ook veel positieve reacties. Zowel op de kwaliteit van de materiële noodhulp als de duur van effect van de noodhulp voor cliënten, het verloop van een aanvraag en de communicatie met de organisatie hierbij.

Young Professionals

Voor Nienke en Amber is dit onderzoek ook een leerzaam proces geweest. Amber vertelt met trots dat veel termen en situaties dankzij de enquêtes, interviews en literatuurstudie haar meer inzicht hebben gegeven in de betekenis van armoede. Ze vindt het bijzonder dat ze met de impactmeting bij heeft kunnen dragen aan de uitdagingen die vele Almeerse gezinnen ervaren.

Dit fonds een bijzondere organisatie die het welzijn van mensen voorop zet en zich hiervoor hard maakt. Met dit rapport wordt benadrukt, naast de reeds bestaande jaarverslagen, wat de impact is die het Fonds voor Bijzondere Noden heeft in Almere. Namens Academie van de Stad en Amber en Nienke hopen wij dat er nog veel huishoudens geholpen mogen worden. Deze hulp kan namelijk écht een verschil maken!

 

Geraadpleegde bronnen:

Fonds voor Bijzondere Noden 2018
Bader & Verkooijen 2019