De tijd gaat snel. Waar ik gewend was aan “ik werk sinds kort bij Academie van de Stad”, introduceer ik mij inmiddels met “ik werk hier nu bijna een jaar”. Sinds februari ben ik overgestapt van mijn baan als docent Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht, naar projectcoördinator bij Academie van de Stad. Ondanks dat ik veel overeenkomsten zie tussen mijn vorige werk in Utrecht en mijn huidige baan, is er een belangrijk verschil: de impact die de studenten maken.

De thema’s waar discussies over werden gevoerd, scripties werden geschreven en presentaties werden gehouden laten zich goed vergelijken met de maatschappelijke thema’s waarbinnen we met Academie van de Stad studentenprojecten voor opzetten. Op de Universiteit zag ik dat studenten zich konden vastbijten in vraagstukken over verduurzaming van de stad en integratie van minderheden. Maar ook infrastructurele uitdagingen en Participatievraagstukken. Vanuit de kritische blik van de studenten, hun positief naïeve kijk op maatschappelijke processen en nieuwsgierige houding ontstonden waanzinnig interessante inzichten. Eén probleem: nadat de conclusie was geschreven en het cijfer uitgedeeld belandden deze nieuwe inzichten in de la, prullenbak, of bleven hangen in Blackboard.

Daar zie het verschil met Academie van de Stad. De afgelopen negen maanden werk ik nog steeds met studenten. Werp ik nog steeds een kritische blik op een matige onderzoeksvraag en kan ik het nog steeds niet laten om studenten te wijzen op taal- en spelfouten. Ik discussieer nog steeds met studenten over sociaal-geografische thema’s en help ze bij hun onderzoek in dit veld. Maar het uiteindelijke doel van waar de studenten zich in vastbijten ligt verder. We stoppen niet bij de conclusie, maar bij maatschappelijke impact. Precies dat is waar ik al bijna een jaar als projectcoördinator met veel plezier aan werk!