De uitdaging voor de young professionals is om een zo divers mogelijke selectie van buurtbewoners te realiseren. De buurtbewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een panelgesprek met de gebiedsmakelaar en mogen dan meepraten over de gebiedsagenda van hun buurt. De young professionals richten zich hierbij op bewoners van sociale huurwoningen. Zij gaan persoonlijk langs bij de buurtbewoners om hen een gouden envelop te overhandigen met daarin een uitnodiging voor het panelgesprek in zit.

Het project
Het doel van dit project is om buurtbewoners uit te nodigen om mee te praten over wat de buurt volgens hen nodig heeft om zo de leefbaarheid te vergroten. Stadsdeel Zuid heeft daarvoor per buurt een gebiedsteam geïnstalleerd. In de Oude Pijp wonen voornamelijk hoog opgeleiden en ouderen die over het algemeen hun stem wel laten horen. Het stadsdeel merkt dat het nogal een uitdaging is om lager opgeleiden en eenzame mensen te betrekken, waardoor het onbekend blijft hoe deze groepen over de buurt denken. “Het gaat erom de ogen en oren van de wijk te zijn”, stelde de gebiedsmakelaar van De Pijp tijdens de starbijeenkomst van het project.

Buurtbewoners worden uitgenodigd om hen vragen te stellen en mee te laten praten over de wijk. Vragen als ‘wat zou u politici willen vertellen over uw wijk?’ en ‘Hoe beleeft u de wijk?’ zijn voorbeelden van vragen die richting zullen geven aan het panelgesprek. Verder krijgen de buurtbewoners ook genoeg ruimte voor eigen inbreng. De uitkomsten van het panelgesprek zullen door de gebiedsmakelaar van het stadsdeel gebruikt worden om invulling te geven aan de gebiedsagenda van de wijk.

Young professionals
Na de start van het project beginnen de young professionals met de vormgeving van de selectieprocedure. Zij worden hierin vrijgelaten en mogen daar zelf een creatieve invulling aan geven. Diversiteit in de buurt is het mikpunt en daarbij kan gedacht worden aan diversiteit in leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, dagbesteding etc. Vervolgens gaan de young professionals persoonlijk langs bij de geselecteerde buurtbewoners om een gouden envelop langs te brengen. De young professionals zullen al het voorbereidende werk doen, maar zij krijgen ook een rol in de uitvoering van het panelgesprek. Stadsdeel Zuid neemt vervolgens tijdens het panelgesprek zelf de leiding.

De gebiedsmakelaar en de young professionals hebben bij de start van het project, onder begeleiding van een projectcoördinator van Academie van de Stad, kennis gemaakt en het project besproken. Er is gesproken over bestaande buurtinitiatieven en de young professionals opperden ideeën en manieren om buurtinitiatieven te realiseren. Verder werd er ook al voorzichtig gebrainstormd over hoe bijvoorbeeld kwetsbare buurtbewoners het best bereikt kunnen worden. Beide partijen zijn zeer enthousiast om aan de slag te gaan en iedereen in de wijk een stem te geven!